รายชื่อ ของ Pokemon ครับ มีแบบภาษาอังกฤษกับญีปุ่น ส่วนตัว Admin ชินกับ ชื่อญีปุ่นมากกว่าครับ POKEMON GEN1

ถ้า เล่น Pokemon Go ชื่อ default จะเป็นชื่อ ภาษาอังกฤษ

ส่วนวิธีเปลี่ยนชื่อ
1 เลือกมาที่ tab ball –> Pokemon
2 เลือก Pokemon ที่จะเปลี่ยน ชื่อ
3 คลิก ที่รูป ปากกา ข้างๆ ชื่อ Pokemon ครับ

เท่านี้เราก็เปลี่ยนชื่อ Pokemon ได้แล้วครับ

Advertisements