เรามาดูกันสิว่า เหล่าโปเกม่อนตัวไหนโจมตีได้ดีที่สุดในธาตุที่เราต้องการ แม้ว่าตัวนั้นจะไม่ใช่ประเภทนั้น ๆ ตามท่าก็ตาม  ยิ่งถ้าใช้ควบคู่กับคาถาบุกยิมที่เคยให้ไว้นะคะ กองทัพทำลายร้างชัดๆ

ยกตัวอย่าง: Aerodactyl: ประเภท Flying/Rock แต่ดันเป็นโปเกม่อนที่ตีได้ดีที่สุดสำหรับธาตุ Steel


โดยผลสรุปนี้คำนวณค่า
DPS (Damage Per Second / ค่าพลังโจมตีต่อวินาที) และ
STAB (Same-Type Attack Bonus / ค่าพลังโบนัสพลังโจมตีจากโปเกม่อนประเภทเดียวกัน)
*ที่ใช้ DPS เพราะโปเกม่อนบางตัว ตีแรง แต่ตีช้า บางตัวตีเบา แต่ตีไว นะ

ท่าธาตุ Bug: Venomoth

Venomoth
Quick Move DPS Charge Move DPS
Bug Bite 13.89 Bug Buzz 22.06

 

ท่าธาตุ Dragon: Dragonite

Dragonite
Quick Move DPS Charge Move DPS
Dragon Breath 15 Dragon Claw 27.34

ท่าธาตุ Electric: Raichu

Raichu
Quick Move DPS Charge Move DPS
Spark 12.50 Thunder 29.07

ท่าธาตุ Fairy: Clefable

Clefable
Quick Move DPS Charge Move DPS
Pound 12.96 Moonblast 25.91

ท่าธาตุ Fire: Arcanine

Arcanine

Quick Move DPS Charge Move DPS
Fire Fang 14.88 Fireblast 30.49

ท่าธาตุ Flying: Pidgeot

Pidgeot

Quick Move DPS Charge Move DPS
Wing Attack 15.00 Hurricane 31.25

ท่าธาตุ Ghost: Gengar

Gengar

Quick Move DPS Charge Move DPS
Shadow Claw 18.26 Shadow Ball 14.47

ท่าธาตุ Grass: Victreebel

Victreebel

Quick Move DPS Charge Move DPS
Razor Leaf 12.93 Solar Beam 30.61

ท่าธาตุ Groun: Golem

Golem

Quick Move DPS Charge Move DPS
Mud Shot 13.64 Earthquake 29.76

ท่าธาตุ Ice: Cloyster

Cloyster

Quick Move DPS Charge Move DPS
Frost Breath 13.89 Blizzard 32.05

ท่าธาตุ Normal: Wigglytuff

Wigglytuff

Quick Move DPS Charge Move DPS
Pound 16.20 Hyper Beam 30.00

ท่าธาตุ Poison: Muk

Muk

Quick Move DPS Charge Move DPS
Poison Jab 14.29 Gunk Shot 27.08

ท่าธาตุ Psychic: Exeggutor

Exeggutor

Quick Move DPS Charge Move DPS
Zen Headbutt 14.29 Psychic 24.55

ท่าธาตุ Rock: Golem

Golem

Quick Move DPS Charge Move DPS
Rock Throw 11.03 Stone Edge 32.26

ท่าธาตุ Steel: Aerodactyl

Aerodactyl
Quick Move DPS Charge Move DPS
Steel Wing 11.28 Iron Head 15.00

ท่าธาตุ Water: Golduck

Golduck

Quick Move DPS Charge Move DPS
Water Gun 15.00 Hydro Pump 29.61

ท่าธาตุ Dark: Gengar

Gengar

Quick Move DPS Charge Move DPS
Sucker Punch 10.00 Dark Pulse 12.86

ขอขอบคุณ GamePress สำหรับข้อมูลดีๆ

Our original source from: Pokemon Go GamePress

Advertisements